Adresas: 
Šaltinių g. 26, Alytus
Tel.: 315-72941

El. paštas: 
ldsaltinelis@takas.lt
Internetinė svetainė: 
http://www.saltinelis.alytus.lm.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Alytaus apskr. Alytaus m. sav.
Ugdymo programos

Dirbama pagal Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ bendrąją ikimokyklinio ugdymo programą, Lietuvos Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą, Ikimokyklinio amžiaus vaikų saugios gyvensenos įgūdžių ugdymo programą. Taip pat sėkmingai taikomas M.Montessori ugdymo metodas. Bendradarbiaujant su šeima siekiame puoselėti visas vaiko galias lemiančias jo asmenybės vystymosi į visuomenę sėkmę.

 

Ankstyvasis ugdymas
Įstaigoje veikia 2 ankstyvojo amžiaus grupės, kuriose ugdomi nuo 1 iki 3 metų vaikai. Ankstyvojo amžiaus vaikų emociniai poreikiai tenkinami kuriant saugią aplinką, džiaugsmingą atmosferą be baimės, emocinės įtampos, džaiugiantis kiekvieno vaiko sėkme. Pažinimo poreikiai tenkinami per sensomotorinę patirtį, judėjimo poreikiai – skatinant fizinį jų aktyvumą, suteikiant vaikui džiugių išgyvenimų.

 

Ikimokyklinis ugdymas

Įstaigoje veikia 2 ikimokyklinio ugdymo grupės, kuriose ugdomi nuo 3 iki 6 metų vaikai. Ikimokyklinio amžiaus vaikų poreikiai orientuoti į socialinį-emocinį, kultūrinį aspektą. Todėl ugdymas orientuojamas į vaiko saugumo patirtį, bendravimą, socialinį aktyvumą, emocijų raišką menu (muzika, daile, šokiu, vaidyba), o taip pat į pažinimo poreikį, ugdant vaiko ekologinį supratingumą, gamtosauginę patirtį.

 

Priešmokyklinis ugdymas

Įstaigoje veikia 2 priešmokyklinio ugdymo grupės, kuriose ugdomi 5-6 metų vaikai. Priešmokyklinis ugdymas – visuotinis vienerių metų trukmės ugdymas, skirtas vaikams 5-6 metų padėti subręsti mokyklai. Priešmokykliniu ugdymu siekiama sudaryti sąlygas vaiko socializacijai, fizinių, psichinių ir dvasinių galių harmoningam skleidimuisi, palengvinti jam pereiti prie sistemingo ugdymosi mokykloje.


Brandumas
 Priešmokyklinės grupės pedagogas, siekdamas pažinti vaiką, visus metus pagal reikmę stebi, taiko kitus pažinimo metodus, išsiaiškindamas vaiko savijautą, poreikius, interesus, įvairių gebėjimų lygį, bendravimo ir veiklos ypatumus, šeimos lūkesčius ir nuostatas į ugdymą. Remdamasis sukaupta vaiko pažinimo medžiaga individualizuoja ugdymą, parenka skatinančio, korekcinio, reabilitacinio ugdymo formas. Prireikus pasirūpina, kad vaikui būtų teikiama specialistų pagalba. Bendradarbiaudamas su tėvais, priešmokyklinės grupės pedagogas rudenį ir pavasarį vertina vaiko pasiekimus remdamasis „Vaikų brandumo mokyklai” rodikliais bei „Priešmokyklinio ugdymo standartu”.